VERKSAMHET & UTRUSTNING

BLI MEDLEM

PRISINFORMATION & REGLER

VERKSTAMHETSRAPPORTER

GÄSTBOSTAD

MEDLEMMAR

INSTAGRAM
INFORMATION

KKV Härnösand är en ideell förening vars huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla väl utrustade verkstäder för professionellt konstnärligt arbete. KKV bildades som förening 1979 och startade verksamhet i sina lokaler 1982. Vi har under åren erhållit stöd från Statens Kulturråd, Härnösands kommun och Region Västernorrland. KKV Härnösand ingår i ett rikstäckande nätverk för kollektivverkstäder,
KKV Riks.

På KKV finns avdelningar för textil, grafik, foto, papper, digitalt arbete, serigrafi, ångfixering, monumentalvägg och projektrum/galleri.

Vi anordnar kurser för yrkesverksamma konstnärer och studieverksamhet.HISTORIA

KKV bildades 1979 av verksamma konstnärer i Härnösand. Kommunala tvättstugan hade lagt ner sin verksamhet och 1982 kunde KKV Härnösand flytta in i lokalerna på Kastellgatan 58. Tvättstugan gamla lokaler var väl lämpade för att omvandlas till konstnärsverkstad.

Textiltryck och grafik var de första verkstäderna som iordningställdes på KKV. Ett starkt stöd från Härnösands kommun var en förutsättning för genomförandet av projektet samt att Statens Kulturråd bidragit med stöd till professionell, konstnärlig utrustning.

Under de 30 år som KKV Härnösand verkat har avdelningarna byggts ut efterhand. Nya medlemmar och nya konstnärliga tekniker har format verksamheten och idag har alla verkstäder ett gemensamt hjärta i den digitala avdelningen, som dels fungerar som en högklassig egen avdelning och också servar de andra avdelningarna med ny teknik.

Många offentliga uppdrag har under åren utförts på KKV och enskilda konstnärer har haft KKV som bas för sin konstnärliga verksamhet. Fortbildningar och kurser med varierande längd och innehåll har hållits på KKV. Kollektivverkstan utgör en viktig del i ett fungerande kontaktnät kring konst i regionen.KONTAKT

Kastellgatan 58
87133 Härnösand
Tel: 0611-236 33
Mail: info@kkvh.seSTYRELSE

Ordförande
Staffan Westerlund

Kassör
vakant

Ledamöter
Kerstin Lindström
Lisa W Carlson
Björn Granqvist

Suppleanter
Ina Palm
Annabell ÖstlundhHITTA HIT

Kastellgatan 58
87133 Härnösand

Lokalerna inryms i tidigare kommunala tvättstugan. KKV ligger ca 10 min promenad från centrala Härnösand.

Om du åker kollektivt så ta buss 58
Centrum/Eriksberg till hållplats  Strengbergsgatan 28.VI STÖDS AV

LÄNKAR
︎ KKV Riks
Mark
Utställning: Ahlbergshallen 17 juli - 8 augusti 2021


TID & PLATS
Vernissage torsdag 6 oktober kl 18.00
Härnösands Konsthall, Agrell rummet


I år firar Härnösands Kollektiva Konstnärsverkstad 40 år.

Vi uppmärksammar jubileet med en pop up utställning i samverkan med  Härnösands Konsthall. I Agrell rummet visar KKVH:s medlemmar ett verk var som representerar några de tekniker som verkstan erbjuder.

KKVH är en ideell förening vars huvudsyfte är att tillhandahålla bra lokaler och professionell teknisk utrustning till yrkesverksamma konstnärer. Verkstan invigdes den 25 oktober 1982 i den tidigare kommunala tvättstugans lokaler på Kastellgatan 58. Antalet medlemmar har varierat under åren och dag har KKV 32 medlemmar. KKVH är en del i ett regionalt nätverk av kollektivverkstäder samt medlemmar i KKV Riks. De konstnärliga kollektivverkstäderna utgör ett nav i den svenska bildkonstens infrastruktur.

KKVH har under sina aktiva 40 år haft ett mycket gott samarbete med Härnösands Kommun genom olika offentliga arrangemang där Härnösands Konsthall varit en viktig samarbetspartner.

I Region Västernorrland ingår KKVH under tre år i samarbetet GRANNAR där verkstäderna i länet tillsammans utvecklar ett regionalt kontaktnät för att stärka bildkonsten i länet.

Statens Kulturråd har under åren stöttat KKVH med utrustningsbidrag som gjort det möjligt att utveckla de olika teknikerna som verkstaden erbjuder. Idag finns möjlighet att arbeta professionellt med grafik, textil, serigrafi, analogt foto, boktryck samt en digital verkstad. I lokalen på Kastellgatan finns också ett mindre utställnings och projektrum.

Konstens Vecka har under många år firats just v 40.

Konstens Vecka var ett samarbete mellan Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Konstnärscentrum, Konstfrämjandet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Riksutställningar som administrerade det hela. Kulturrådet stödde Konstens Vecka med ekonomiska medel och Kommunförbundet fungerade som rådgivare.

Konstens Vecka upphörde officiellt i slutet av 90-talet, men har levt kvar runt om i landet ute bland konstföreningarna som har fortsatt att arrangera olika konstevenemang under vecka 40. 2006 tog Riksförbundet Sveriges Konstföreningar därför initiativet att återuppväcka Konstens Vecka för att uppmärksamma det arbete och den konst som visas bland Sveriges alla konstföreningar.

citat Riksförbundet Sveriges konstföreningar.

Välkommen!