VERKSAMHET & UTRUSTNING

BLI MEDLEM

PRISINFORMATION & REGLER

VERKSTAMHETSRAPPORTER

GÄSTBOSTAD

MEDLEMMAR

INSTAGRAM
INFORMATION

KKV Härnösand är en ideell förening vars huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla väl utrustade verkstäder för professionellt konstnärligt arbete. KKV bildades som förening 1979 och startade verksamhet i sina lokaler 1982. Vi har under åren erhållit stöd från Statens Kulturråd, Härnösands kommun och Region Västernorrland. KKV Härnösand ingår i ett rikstäckande nätverk för kollektivverkstäder,
KKV Riks.

På KKV finns avdelningar för textil, grafik, foto, papper, digitalt arbete, serigrafi, ångfixering, monumentalvägg och projektrum/galleri.

Vi anordnar kurser för yrkesverksamma konstnärer och studieverksamhet.HISTORIA

KKV bildades 1979 av verksamma konstnärer i Härnösand. Kommunala tvättstugan hade lagt ner sin verksamhet och 1982 kunde KKV Härnösand flytta in i lokalerna på Kastellgatan 58. Tvättstugan gamla lokaler var väl lämpade för att omvandlas till konstnärsverkstad.

Textiltryck och grafik var de första verkstäderna som iordningställdes på KKV. Ett starkt stöd från Härnösands kommun var en förutsättning för genomförandet av projektet samt att Statens Kulturråd bidragit med stöd till professionell, konstnärlig utrustning.

Under de 30 år som KKV Härnösand verkat har avdelningarna byggts ut efterhand. Nya medlemmar och nya konstnärliga tekniker har format verksamheten och idag har alla verkstäder ett gemensamt hjärta i den digitala avdelningen, som dels fungerar som en högklassig egen avdelning och också servar de andra avdelningarna med ny teknik.

Många offentliga uppdrag har under åren utförts på KKV och enskilda konstnärer har haft KKV som bas för sin konstnärliga verksamhet. Fortbildningar och kurser med varierande längd och innehåll har hållits på KKV. Kollektivverkstan utgör en viktig del i ett fungerande kontaktnät kring konst i regionen.KONTAKT

Kastellgatan 58
87133 Härnösand
Tel: 0611-236 33
Mail: info@kkvh.seSTYRELSE

Ordförande
Staffan Westerlund

Kassör
Annie Ahl

Ledamöter
Kerstin Lindström
Lisa W Carlson
Björn Granqvist

Suppleanter
Ina Palm
Elme Ämting-SeljaHITTA HIT

Kastellgatan 58
87133 Härnösand

Lokalerna inryms i tidigare kommunala tvättstugan. KKV ligger ca 10 min promenad från centrala Härnösand.

Om du åker kollektivt så ta buss 58
Centrum/Eriksberg till hållplats  Strengbergsgatan 28.VI STÖDS AV

LÄNKAR
︎ KKV Riks
Mark
Utställning: Ahlbergshallen 17 juli - 8 augusti 2021


TID & PLATS
Vernissage lördag 17 juli kl. 12-16
Ahlbergshallen Östersund 

Under den långa nedstängningen av offentliga mötesplatser för konsten är det tydligt vilken oerhört betydande funktion kollektivverkstäder och ateljeföreningar fyller för professionella konstnärers möjligheter att arbeta. Vi är glada att kunna presentera ett samarbete mellan konstnärer från Västernorrland och Jämtland.

KKV Härnösand presenterar en samlingsutställning med grafik, skulptur, textil och måleri, fotografi och installation

MEDVERKANDE KONSTNÄRER
Annie Ahl, Anita Berg, Janne Björkman, Lisa W Carlson, Annika  Ekeblad, Agnetha Dahlqvist Eriksson, Kerstin Lindström, Sandra Mozard, Maria Mäki, Birgitta Nenzén, Anneli Nowén, Gunnel Oldenmark, Ina Palm, Anna-Karin Nordin Plane, Eva-Leena Skarin Kerstin Strandberg, Staffan Westerlund, Ulla-Carin Winter, Elme Ämting och Annabell Östlundh.

Under 2022 är Härkes konstnärer inbjudna att ställa ut på Konsthallen i Härnösand.

Härke Konstcentrum