VERKSAMHET & UTRUSTNING

BLI MEDLEM

PRISINFORMATION & REGLER

VERKSTAMHETSRAPPORTER

GÄSTBOSTAD

MEDLEMMAR

INSTAGRAM
INFORMATION

KKV Härnösand är en ideell förening vars huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla väl utrustade verkstäder för professionellt konstnärligt arbete. KKV bildades som förening 1979 och startade verksamhet i sina lokaler 1982. Vi har under åren erhållit stöd från Statens Kulturråd, Härnösands kommun och Region Västernorrland. KKV Härnösand ingår i ett rikstäckande nätverk för kollektivverkstäder,
KKV Riks.

På KKV finns avdelningar för textil, grafik, foto, papper, digitalt arbete, serigrafi, ångfixering, monumentalvägg och projektrum/galleri.

Vi anordnar kurser för yrkesverksamma konstnärer och studieverksamhet.HISTORIA

KKV bildades 1979 av verksamma konstnärer i Härnösand. Kommunala tvättstugan hade lagt ner sin verksamhet och 1982 kunde KKV Härnösand flytta in i lokalerna på Kastellgatan 58. Tvättstugan gamla lokaler var väl lämpade för att omvandlas till konstnärsverkstad.

Textiltryck och grafik var de första verkstäderna som iordningställdes på KKV. Ett starkt stöd från Härnösands kommun var en förutsättning för genomförandet av projektet samt att Statens Kulturråd bidragit med stöd till professionell, konstnärlig utrustning.

Under de 30 år som KKV Härnösand verkat har avdelningarna byggts ut efterhand. Nya medlemmar och nya konstnärliga tekniker har format verksamheten och idag har alla verkstäder ett gemensamt hjärta i den digitala avdelningen, som dels fungerar som en högklassig egen avdelning och också servar de andra avdelningarna med ny teknik.

Många offentliga uppdrag har under åren utförts på KKV och enskilda konstnärer har haft KKV som bas för sin konstnärliga verksamhet. Fortbildningar och kurser med varierande längd och innehåll har hållits på KKV. Kollektivverkstan utgör en viktig del i ett fungerande kontaktnät kring konst i regionen.KONTAKT

Kastellgatan 58
87133 Härnösand
Tel: 0611-236 33
Mail: info@kkvh.seSTYRELSE

Ordförande
Staffan Westerlund

Kassör
vakant

Ledamöter
Kerstin Lindström
Lisa W Carlson
Björn Granqvist

Suppleanter
Ina Palm
Annabell ÖstlundhHITTA HIT

Kastellgatan 58
87133 Härnösand

Lokalerna inryms i tidigare kommunala tvättstugan. KKV ligger ca 10 min promenad från centrala Härnösand.

Om du åker kollektivt så ta buss 58
Centrum/Eriksberg till hållplats  Strengbergsgatan 28.VI STÖDS AV

LÄNKAR
︎ KKV Riks
Mark
OPEN CALL: Vistelsestipendier


STIPENDIESUMMA/RESOR/MATERIAL

17 500 kr är stipendiesumma till respektive konstnär. Konstnären bekostar resa och material.

ANSÖKAN
CV och fem bilder på aktuella verk.
Kort motivering vad/hur du vill arbeta under residensperioden.

Allt samlat i en pdf på max 5 MB.
Skickas till epost
info@kkvh.se
Senast 20 november 2022
OPEN CALL: Vistelsestipendier

Härnösands kollektiva Konstnärsverkstad KKV Härnösand utlyser 2 korta residens, i form av vistelsestipendier inom textil och grafik, som en del i vår strävan att öppna upp vår verksamhet för nya konstnärskap.

Residenset kan sökas och delas ut till verksamma konstnärer boende i Sverige. Stipendiesumman 17 500 kronor är kopplad till en 10 dagar lång vistelse i Härnösands kollektivverkstads lokaler under mars 2023. För information om KKVs utrustning se https://www.kkvh.se Urvalsgruppen består av två yrkesverksamma konstnärer i samarbete med kommunens konstintendent.

OMFATTNING OCH UTFORMNING 
Residenset omfattar en gemensam period för två konstnärer att under 10 dagar arbeta i Härnösands kollektivverkstads lokaler under mars 2023. I residenset ingår att konstnärerna enskilt eller gemensamt presenterar en publik föreläsning om sitt/sina konstnärskap.

ARBETSLOKALER OCH BOENDE
Konstnärerna kommer att erbjudas ett enkelt boende i anslutning till KKVs lokaler. Under den aktuella tiden kommer KKVs lokaler vara tillgängliga dygnet runt. Stipendiesumma/Resor/Material 17 500 kr är stipendiesumma till respektive konstnär. Konstnären bekostar resa och material.