Årsavgiften 1000:- / Medlem (bestäms på årsmötet) 


KKV-Medlemmar Hyra     7:-  / timme

Gäster                              15:- / timme

Grupper                            30:- / timme    

Varje person som arbetar på verkstan ska inrymmas i någon av ovanstående kategori, och ska därmed betala för sin bokade tid. 

Dessutom finns möjligheten att betalat terminshyra, 500:- / termin

Gäster och grupper bokas in via berörd medlem.

Interna kurser för våra egna medlemmar för att lära känna utrustningen bättre betalar ingen lokalhyra. Däremot kan avgifter för att betala handledare förekomma.

KKV Härnösand Kastellgatan 58 87133 Härnösand tel. 0611-236 33 info@kkvh.se