KKV erhåller stöd från Härnösands kommun, Landstinget Västernorrland och Statens Kulturråd